Oü Martex Kopad tegevusaladeks on:


* kaevetööd
* mullatööd
* lumetõrje
* vee ja kanalisatsiooni trassi ehitus
* veoteenus madelkraanaga
* veoteenus kalluriga
* korvtõstuki rent
* ohtlike puude langetus
* üldehitus